ELEKTRO-LARSSON AB

Företaget grundades på 1940-talet och har sedan dess varit ett lokalt heltäckande kunskapsföretag inom elinstallationer, försäljning och service. I "dagligt tal" kallas vi lokalt för EL-LARSSON. Elinstallationer har alltid varit vår huvudsyssla; från snabba serviceuppdrag i hem, kontor och lantgårdar till mer avancerade installationer inom industri, butiker och kontor etc.

Vi har gedigen erfarenhet och kunskap om elinstallationer och vi konstruerar, projekterar, säljer, installerar och underhåller allt inom tele-, kraft- och belysningsanläggningar samt storkök, värmepumpar och kylanläggningar. Alla uppdrag, små som stora, är lika viktiga ur elsäkerhetsperspektivet. En behörig elektriker från ELEKTRO-LARSSON utgör alltid en säkerhetsgaranti för utfört elarbete och vi har behörighet för alla typer av elarbeten och är certifierade för kyl- och värmepumpanläggningar.

Under 2012 har vi öppnat filial i Östhammar och övertagit verksamheten från ELBYRÅN, (Östhammars Elektriska Byrå AB). I dag är vi tio anställda som arbetar med installationer, service och försäljning.

Vi ingår i Elkedjan och i vår butik på Uppsalavägen 14 i Gimo säljer vi vitvaror, småapparater, hemarmaturer m m.Elkedjan   eio